Arkiv remissvar


Här hittar du äldre remissvar från BFN till departement och andra myndigheter. 
 

Förslag

Remissvar

Till förslaget

Utbildningsdepartementet: Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Finansdepartementet: Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Justitiedepartementet: Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 2013:31)

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Finansdepartementet: Statligt stöd vid korttidsarbete (Ds 2012:59)

BFN:s remissvar

Promemorian (2013)

Finansdepartementet: Bostadstaxering – avveckling eller förenkling (SOU 2012:52)

BFN:s remissvar

SOU 2012:52 (2012)

Finansdepartementet: Promemorian Investeraravdrag

BFN:s remissvar

Promemorian (2012)

Finansdepartementet: Nystartszoner (SOU 2012:50)

BFN:s remissvar

SOU 2012:50  (2012)

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna

BFN:s remissvar

Förslaget (2012)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: Ändringar i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2010:8) om arbetslöshetskassor

BFN:s remissvar

Förslaget (2012)

Justitiedepartementet: Kompletterande remiss om vissa frågor om tryggande av pensionsutfästelser (Ju2009/5053/L1)

BFN:s remissvar

(2012)

Finansdepartementet: Skatteincitament för riskkapital (SOU 2012:3)

BFN:s remissvar

SOU 2012:3 

Justitiedepartementet: Förslag till EU-förordning om stadga för europeiska stiftelser (Ju2012/1473/L1)

BFN:s remissvar

(2012)

Justitiedepartementet: Förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar m.m. (Ju2011/7836/L1)

BFNs remissvar

Förslaget (2011)

Justitiedepartementet: Promemorian Försenad årsredovisning och bokföringsbrott (Ju2009/5053/L1)

BFNs remissvar

Förslaget (2011)

Finansdepartementet: Promemorian Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt (Fi2011/3586)

BFNs remissvar

(2011)

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

BFNs remissvar

(2011)

Justitiedepartementet: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90)

BFNs remissvar

SOU 2010:90 

Justitiedepartementet: Fyra aktiebolagsrättsliga frågor (DS 2010:8)

BFNs remissvar

DS 2010:8 

Finansdepartementet: Mervärdesskatt för den ideella sektorn (DS 2009:58)

BFNs remissvar

DS 2009:58 

Näringsdepartementet: Remiss av 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

BFNs remissvar

SOU 2009:82 

Finansdepartementet: Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

BFNs remissvar

SOU 2009:58 

Finansdepartementet: Moderniserande regler för ideella sektorn (SOU 2009:65)

BFNs remissvar

SOU 2009:65 

Justitedepartementet: Försenad årsredovisning och bokföringsbrott m.m. (SOU 2009:46)

BFNs remissvar

SOU 2009:46 

Justitedepartementet: Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34)

BFNs remissvar

SOU 2009:34 

Näringsdepartementet: Ändring i förordningen om utländska filialer m.m.

BFNs remissvar

(2009)

Finansdepartementet: Redovisning av kommunal medfinansiering (SOU 2009:21)

BFNs remissvar

SOU 2009:21 

Finansdepartementet: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG

BFNs remissvar

(2009)

Justitiedepartementet: Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (4:e) - Mikroföretag

BFNs remissvar

(2009)

Finansdepartementet: Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet

BFNs remissvar

SOU 2008:80 

Finansdepartementet: Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

BFNs remissvar

(2009)

Näringsdepartementet: Bestämmelser med anledning av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

BFNs remissvar

(2009)

Justitiedepartementet: Revisorers skadeståndsansvar

BFNs remissvar

SOU 2008:79 

Finansdepartementet: Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde (Fi2008/6260)

BFNs remissvar

(2008)

Justitiedepartementet: Enklare redovisning

BFNs remissvar

SOU 2008:67 

Skatteverket: Förslag till allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister

BFNs remissvar

(2008)

Skatteverket: Förslag till allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister

BFNs remissvar

(2008)

Justitiedepartementet: Vissa frågor i stiftelselagen, m.m.

BFNs remissvar

(2008)

Finansdepartementet: F-skatteutredningens betänkande F-skatt åt flera (SOU 2008:76)

BFNs remissvar

SOU 2008:76 

Justitiedepartementet: Avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32)

BFNs remissvar

SOU 2008:32 

Verva: Utveckling av det svenska rättsinformationssystemet

BFNs remissvar

(2008)

Justitiedepartementet: Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv (DS 2008:5)

BFNs remissvar

Ds 2008:5 

Näringsdepartementet: Betalningstider i näringslivet - SOU 2007:55

BFNs remissvar

SOU 2007:55 

Justitiedepartementet: Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv - SOU 2007:56

BFNs remissvar

SOU 2007:56 

Finansdepartementet: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

BFNs remissvar

(2007)

Finansdepartementet: PM om mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdsskatt

BFNs remissvar

(2007)

Finansdepartementet: Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt

BFNs remissvar

(2007)

Finansdepartementet: Krav på kassaregister

BFNs remissvar

(2005)

Justitiedepartementet: Förenklade redovisningsregler

BFNs remissvar

Promemorian 
(2005)

Justitiedepartementet: Näringslivet och förtroendet (SOU 2004:47)

BFNs remissvar

(2004)

Justitiedepartementet: Svensk kod för bolagsstyrning

BFNs remissvar

(2004)