2015


Här hittar du remissvar från BFN till departement och andra myndigheter från 2015.

 

Förslag 

Remissvar

Till förslaget

Näringsdepartementet: Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

BFN:s remissvar

SOU 2015:33 

Finansdepartementet: Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

BFN:s remissvar

Promemorian (2015)

Justitiedepartementet: En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

BFN:s remissvar

SOU 2015:8 

Finansinspektionen: Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna

BFN:s remissvar

Förslaget (2015)
Promemorian

Boverket: Förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m. 

BFN:s remissvar

Förslaget (2015)

Finansdepartementet: En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

BFN:s remissvar

SOU 2015:19  (2015)

Finansdepartementet: Punktskatt - redovisningsskyldighetens inträde

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)

Finansdepartementet: Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

BFN:s remissvar

SOU 2015:4 (2015)

Finansdepartementet: Promemoria Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

BFN:s remissvar

Promemorian  (2014)

Finansdepartementet: Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68)

BFN:s remissvar

SOU 2014:68 (2014)

Justitiedepartementet: Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45)

BFN:s remissvar

Promemorian (2014)