Äldre vägledningar


Här finns de vägledningar som bara kan tillämpas av företag som inte tillämpar ett K-regelverk. Även vägledningarna under menyn Övriga vägledningar gäller företag som inte tillämpar ett K-regelverk. 
 

Vägledning till

Vägledning

Läs mer om vägledningen

Beställ i tryckt format

BFNAR 2003:3

Redovisning av intäkter

Information om Redovisning av intäkter

FAR Akademi

BFNAR 2001:3

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Information om Redovisning av materiella anläggningstillgångar

FAR Akademi

BFNAR 2001:1

Redovisning av inkomstskatter

Information om Redovisning av inkomstskatter 

FAR Akademi

BFNAR 2000:4

Redovisning av leasingavtal

Information om Redovisning av leasingavtal

FAR Akademi

BFNAR 2000:3

Redovisning av varulager

Information om Redovisning av varulager

FAR Akademi

BFNAR 2000:1

Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP

Information om Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP

FAR Akademi