Äldre vägledningar


BFN:s äldre vägledningar gäller inte från och med den 1 januari 2018. De får fortfarande tillämpas på räkenskapsår som inletts före den 1 januari 2018 av företag som ännu inte tillämpar ett K-regelverk. 

Även vägledningarna under menyn Övriga vägledningar gäller företag som inte tillämpar ett K-regelverk. 
 

Vägledning till

Vägledning

Läs mer om vägledningen

BFNAR 2003:3

Redovisning av intäkter

Information om Redovisning av intäkter

BFNAR 2001:3

Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Information om Redovisning av materiella anläggningstillgångar

BFNAR 2001:1

Redovisning av inkomstskatter

Information om Redovisning av inkomstskatter 

BFNAR 2000:4

Redovisning av leasingavtal

Information om Redovisning av leasingavtal

BFNAR 2000:3

Redovisning av varulager

Information om Redovisning av varulager

BFNAR 2000:1

Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP

Information om Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP