Bostadsrättsföreningar

Bokföringsskyldighet

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och en bostadsrättsförening ska därför följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,

  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,

  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt

  • årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m.  finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vägledningen Bokföring
Frågor och svar om bokföring
Frågor och svar om arkivering

Årsredovisning

Räkenskapsår som påbörjats före den 1 januari 2016

Årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska upprättas enligt ett K-regelverk. Är bostadsrättsföreningen ett mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan föreningen välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Väljer föreningen att inte tillämpa K2, eller är föreningen ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

K2 – Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar 
BFN:s brevsvar om tolkningen av vissa regler i K2
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning 
Frågor och svar om årsredovisning
Information om K-regelverken

Räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2015

Årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska upprättas enligt ett K-regelverk. Är bostadsrättsföreningen ett mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan föreningen välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Väljer föreningen att inte tillämpa K2, eller är föreningen ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

K2 – Årsredovisning i mindre företag 
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning 
Frågor och svar om årsredovisning
Frågor och svar om K2 Årsredovisning
Frågor och svar om K3 Årsredovisning och koncernredovisning
Information om K-regelverken

Associationsrätt

Regler om företagsformen bostadsrättsförening finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. I de lagarna finns också regler om t.ex. vinstutdelning och revision.

Bostadsrättslagen
Lagen om ekonomiska föreningar