Bostadsrättsföreningar

Bokföringsskyldighet

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och en bostadsrättsförening ska därför följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

  • alla affärshändelser ska bokföras löpande,

  • det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,

  • räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt

  • årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.

Bokföring

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m.  finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vägledningen Bokföring
Frågor och svar om bokföring
Frågor och svar om arkivering

Årsredovisning

Årsredovisningen i en bostadsrättsförening ska upprättas enligt ett K-regelverk. Är bostadsrättsföreningen ett mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen kan föreningen välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). Väljer föreningen att inte tillämpa K2 ÅR, eller är föreningen ett större företag, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).


K2 – Årsredovisning i mindre företag  
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning 
Frågor och svar om årsredovisning
Frågor och svar om K2 Årsredovisning
Frågor och svar om K3 Årsredovisning och koncernredovisning
Information om K-regelverken

Associationsrätt

Regler om företagsformen bostadsrättsförening finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. I de lagarna finns också regler om t.ex. vinstutdelning och revision.

Bostadsrättslagen
Lagen om ekonomiska föreningar
Lagen om införande av lagen om ekonomiska föreningar

Mer information

På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för bostadsrättsföreningar.

Om bostadsrättsföreningar på Bolagsverkets webbplats
Om årsredovisning i bostadsrättsföreningar på Bolagsverkets webbplats
Om bostadsrättsföreningar på verksamt.se