Uttalanden


Här hittar du BFN:s uttalanden. 

Du kan ladda ner (pdf) eller skriva ut uttalanden eller beställa dem i tryckt version från FAR.
 

Uttalande

Uttalande i pdf

BFNAR 2012:4

Uttalande om byte mellan K-regelverk

BFNAR 2007:4

Uttalande om definitioner och begrepp

BFNAR 2004:2

Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

BFNAR 2002:12

Uttalande om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen

BFNAR 2002:6

Uttalande om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning

BFNAR 2002:3

Uttalande  om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFNAR 2002:2

Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

BFNAR 2002:1

Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppnings- balansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

BFN U 87:10

Bokföring i konkurs

 

Mer information om vår normgivning

Vår normgivning består bl.a. av allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Vi ger sedan december 2001 ut tre serier av publikationer: allmänna råd, vägledningar och uttalanden.

En mer utförlig beskrivning av vår normgivning finns under menyn Om Bokföringsnämnden. Där behandlas bl.a. de allmänna rådens och vägledningarnas status.

I vissa av BFN:s uttalanden är hänvisningar till lag eller BFN:s allmänna råd inte uppdaterade. BFN kommer att se över dessa uttalanden.