Allmänna råd


Nedan finns en förteckning över gällande allmänna råd.

De ursprungliga versionerna finns under rubriken Grundtext i pdf. De konsoliderade versionerna finns vid grundförfattningarna och innehåller dels de allmänna råden dels alla ändringar inlagda på rätt plats.

Till de flesta allmänna råd hör antingen en vägledning eller ett uttalande. För att få en samlad och fullständig bild av vad som gäller inom ett visst sakområde behöver du läsa tillhörande vägledning eller uttalande och inte enbart det allmänna rådet.
 

Allmänna råd

Grundtext

Konsoliderad version

BFNAR 2019:3

Bokföring i konkurs

 

BFNAR 2019:2

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

 

BFNAR 2019:1

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag

 

BFNAR 2017:7

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag

 

BFNAR 2017:6

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring

 

BFNAR 2017:5

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2004:2) om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

 

BFNAR 2017:4

Upphävande av vissa allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet

 

BFNAR 2017:3

Årsbokslut

 

BFNAR 2017:2

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

 

BFNAR 2017:1

Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2007:1) om frivillig delårsrapportering

 

BFNAR 2016:11

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K-regelverk

 

BFNAR 2016:10

Årsredovisning i mindre företag 

konsoliderad version

BFNAR 2016:9

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

 

BFNAR 2016:8

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion

 

BFNAR 2016:7

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 1999:1) om fusion av helägt aktiebolag

 

BFNAR 2016:6

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) om gränsvärden

 

BFNAR 2016:5

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

 

BFNAR 2016:4

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2007:4) om definitioner och begrepp

 

BFNAR 2016:3

Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4) om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar

 

BFNAR 2015:1

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2013:2) om bokföring

 

BFNAR 2014:1

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

 

BFNAR 2013:5

Upphävande av vissa allmänna råd, uttalanden och rekommendationer på bokföringsområdet

 

BFNAR 2013:4

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2010:1) för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

 

BFNAR 2013:3

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:1) för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

 

BFNAR 2013:2

Bokföring

konsoliderad version

BFNAR 2013:1

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

 

BFNAR 2012:5

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

 

BFNAR 2012:4

Byte mellan K-regelverk

konsoliderad version

BFNAR 2012:3

Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering

konsoliderad version

BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning

konsoliderad version

BFNAR 2010:5

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:3)

 

BFNAR 2010:4

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:2)

 

BFNAR 2010:3

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:1)

 

BFNAR 2010:1

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

konsoliderad version

BFNAR 2009:4

Upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar (BFNAR 2002:13)

 

BFNAR 2009:2

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)

 

BFNAR 2007:5

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)

 

BFNAR 2007:4

Definitioner och begrepp

konsoliderad version

BFNAR 2007:3

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11)

 

BFNAR 2007:2

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden (BFNAR 2006:11)

 

BFNAR 2006:19

Allmänt råd om upphävande av Bokföringsnämndens allmänna råd om skyldighet att upprätta årsbokslut vid gemensamt bedriven näringsverksamhet (BFNAR 2004:3)

 

BFNAR 2006:16

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund (BFNAR 2002:3)

 

BFNAR 2006:15

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkn. för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m (BFNAR 2002:2)

 

BFNAR 2006:14

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m. (BFNAR 2002:1)

 

BFNAR 2006:11

Gränsvärden

konsoliderad version

BFNAR 2006:3

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen (BFNAR 2002:12)

 

BFNAR 2006:1

Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

konsoliderad version

BFNAR 2005:3

Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om Redovisning av fusion (BFNAR 2003:2)

 

BFNAR 2004:2

Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

konsoliderad version

BFNAR 2003:2

Redovisning av fusion

konsoliderad version

BFNAR 2002:12

Tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen

konsoliderad version

BFNAR 2002:6

Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning

 

BFNAR 2002:3

Värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund.

konsoliderad version

BFNAR 2002:2

Värdering av vissa gåvor i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

konsoliderad version

BFNAR 2002:1

Värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.

konsoliderad version

BFNAR 1999:1

Fusion av helägt aktiebolag

konsoliderad version