Våra remisser


Här finns förslag på allmänna råd, vägledningar och uttalanden från BFN som skickats på remiss. Förslagen är inte färdigbehandlade och den slutliga utformningen kan komma att avvika från remissversionen. Du som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra det inom remisstiden.

Förslag där remisstiden gått ut och inkomna remissvar på förslagen hittar du under Arkiv remisser i menyn till vänster.

Aktuella remisser


Bokföring i konkurs

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 13 september 2019.

Förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs
Remissbrev


Fusion

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 15 oktober 2019.

Förslag på allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion
Konsekvensutredning
Remissbrev