PSI och öppna data


BFN:s handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande: 

•    allmänna råd
•    vägledningar 
•    uttalanden

Handlingarna är fritt tillgängliga utan avgift och får vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs. Ange alltid källa, BFN och datum.

Handlingarna finns i pdf på BFN:s webbplats under Redovisningsregler.

Mer information om BFN:s normgivning finns på BFN:s webbplats under Om Bokföringsnämnden.