Vilka regler ska tillämpas på årsredovisning respektive årsbokslut?


Vi får många frågor om vilka regler olika företagsformer ska tillämpa. Nedan framgår vad som gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Större* aktiebolag och ekonomiska föreningar ska upprätta årsredovisning enligt K3.

Publika aktiebolag samt mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3.

Övriga mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan i stället välja att tillämpa K2.

Övriga företagsformer som upprättar årsredovisning

Större* ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och enskilda näringsidkare ska upprätta årsredovisning enligt K3.

Mindre ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och enskilda näringsidkare som är moderföretag i en större koncern* ska tillämpa K3.

Övriga mindre ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och enskilda näringsidkare som upprättar årsredovisning kan välja att tillämpa K3. Väljer de inte K3, ska de tillämpa BFN:s äldre normgivning**.

Ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och enskilda näringsidkare får inte tillämpa K2 för aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

Företag som upprättar årsbokslut

Företag som upprättar årsbokslut ska tillämpa BFN:s äldre normgivning**.

Enskilda näringsidkare och ideella föreningar som upprättar förenklat årsbokslut ska tillämpa K1.

Mer information

Mer information om bokföring, årsbokslut och årsredovisning för olika företagsformer finns under Redovisningregler/Vad gäller för...
 

* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen. 

** BFN:s rekommendationer, äldre uttalanden och äldre vägledningar, se vidare under respektive rubrik under Redovisningsregler.