Vägledning för tillämpning av IFRS för SME


BFN deltar i arbetet med tolkning och uppdatering av standarden IFRS för SME. Ett utkast till vägledning för tillämpning finns nu tillgängligt på IFRS webbplats. Synpunkter kan lämnas fram till den 1 september 2017.

Du kan läsa mer om utkastet och Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG) på IFRS webbplats.

IFRS webbplats – Draft guidance on the IFRS for SME