Upphävande av BFNAR 2003:4


Den 9 juni 2016 beslutade BFN att upphäva det allmänna rådet (BFNAR 2003:4) och uttalandet om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Upphävandet gäller från och med den 9 juni 2016.

Bostadsrättsföreningar ska alltid upprätta årsredovisning när den löpande bokföringen avslutas. För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska K3-regelverket Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) tillämpas om inte bostadrättsföreningen väljer att i stället tillämpa K2-regelverket Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Dessa båda K-regelverk innehåller motsvarande bestämmelser som BFNAR 2003:4. 

Det allmänna rådet om upphävande