Upphävande av äldre normgivning


BFN beslutade den 8 december 2017 att upphäva vissa allmänna råd, rekommendationer och uttalanden om årsredovisning, årsbokslut och bokföringsskyldighet. Upphävandet gäller från och med den 1 januari 2018.

Den upphävda normgivningen får fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2018 av årsbokslutsföretag som ännu inte tillämpar ett K-regelverk.

Beslutet togs till följd av att BFN har antagit K-regelverket om årsbokslut.

Det allmänna rådet om upphävande

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.