Uppdrag i Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG)


Den 1 juli tillträder Ulla Stenfors, redovisningsexpert på Bokföringsnämndens kansli, ett treårigt uppdrag i Small and Mediumsized Entities Implementation Group (SMEIG). SMEIG är rådgivande organ till International Accounting Standard Board (IASB) i frågor som rör redovisningen i små och medelstora företag.

Information från IFRS - New members to the SME Implementation Group