Replik till debattartikel om ändringar i K2


BFN:s kanslichef kommenterar i en replik i tidningen Balans bl.a. att flera av de efterfrågade ändringarna i K2 finns tillgodosedda i BFN:s huvudregelverk Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Artikeln i tidningen Balans