Remiss nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning


BFN beslutade den 18 oktober 2016 att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad kassaflödesanalys i det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen. Förslaget är en komplettering till det förslag på K2 Årsredovisning som remitterades i april 2016.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 8 november 2016.

Förslag på nytt kapitel om kassaflödesanalys i K2 Årsredovisning
Konsekvensutredning
Remissbrev