Remiss nya bestämmelser om tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut


 

BFN beslutade den 29 november 2016 att remittera ett kompletterande förslag i form av en ny allmän rådspunkt och ett nytt kapitel om att årsbokslutet även ska kunna upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning. Förslaget kompletterar det tidigare remitterade förslaget avseende nytt allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 28 februari 2017.

Förslag till nya bestämmelser om tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning vid årsbokslut
Konsekvensutredning 
Remissbrev
Läsanvisning
Det tidigare remitterade förslaget till nytt allmänt råd om årsbokslut