Remiss K3 årsredovisning och koncernredovisning


BFN beslutade den 28 april 2016 att remittera ett förslag med ändringar i allmänna rådet BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 20 augusti 2016.

Förslag på  ändringar i allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) 
Konsekvensutredning 
Remissbrev