Remiss K2 årsredovisning i mindre företag


BFN beslutade den 27 april 2016 att remittera ett nytt förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR). BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 20 augusti 2016.

Förslag på allmänna råd om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning (K2 ÅR) 
Konsekvensutredning
Remissbrev