Remiss bokföring i konkurs


BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs.

I remissbrevet finns mer information.

Remisstiden går ut den 13 september 2019.

Förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs
Remissbrev