Nytt K2-regelverk Årsredovisning i mindre företag


Den 28 november 2016 beslutade BFN att anta det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag med tillhörande vägledning.

Regelverket innehåller bestämmelser om årsredovisning för alla företagsformer utom enskilda näringsidkare. Det innebär att ett stort antal aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar som är mindre företag kan tillämpa regelverket.

I samband med att BFN antog regelverket om årsredovisning i mindre företag beslutade nämnden att upphäva de båda K2-regelverken om årsredovisning i mindre aktiebolag och årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Övriga företag ska tillämpa de nya reglerna för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 men får tillämpa dem redan för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2015. Mer information om när nya eller gamla K2 ska tillämpas finns i nyheten Vilka regler ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas 2016 och senare?, se menyn till vänster.

Från och med räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016 ska alltså alla företag som ska upprättar årsredovisning tillämpa ett K-regelverk.

Det allmänna rådet om årsredovisning i mindre företag
Vägledningen

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.