Hemställan om lagändring i ÅRL


BFN har den 8 december 2017 beslutat att göra en hemställan till Justitiedepartementet om ändring i uppställningsformen för balansräkningen i bilaga 1 till årsredovisningslagen.

Syftet med den önskade ändringen är att redovisningen av eget kapital för bl.a. stiftelser och ideella föreningar ska anpassas till behov och utvecklad praxis i dessa företag.

Hemställan