Exempel på årsredovisningar


Bolagsverket har tillsammans med BFN tagit fram exempel på årsredovisningar som är upprättade enligt K2- Årsredovisning i mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1). Aktiebolagen i exemplen har inte revisor.

De exempel som finns är:
•    Exempel 1 – aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren
•    Exempel 2 – aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet
•    Exempel 3 – aktiebolag som inte har haft någon verksamhet under de två senaste räkenskapsåren och inte redovisat några intäkter och kostnader 

Exempel på årsredovisningar på Bolagsverkets webbplats 
Vilket regelverk ska jag tillämpa när jag upprättar årsredovisning?