Digital inlämning av årsredovisningar


BFN deltar tillsammans med flera myndigheter i Bolagsverkets uppdrag att ta fram en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. Tjänsten ska vara i drift mars 2018 och kommer till att börja med kunna användas av aktiebolag som tillämpar K2.

På Bolagsverkets webbplats finns nu PWD-versioner* av taxonomier till tjänsten. Förslaget innehåller taxonomier för årsredovisning i mindre aktiebolag (K2), fastställelseintyg och revisionsberättelse.

Bolagsverket önskar få synpunkter på PWD-versionerna av taxonomierna från externa intressenter, t.ex. programvaruleverantörer, redovisningskonsulter, revisorer och användare av finansiell information. Synpunkterna lämnas till Bolagsverket senast den 13 augusti 2017.

Du kan läsa mer om projektet på Bolagsverkets webbplats. Taxonomierna hittar du på webbplatsen Taxonomier.se.

Bolagsverkets webbplats – Digital inlämning av årsredovisning 
Bolagsverkets webbplats – Frågor, svar och aktuellt kring digital inlämning av årsredovisning 
Taxonomier.se – Taxonomier

 

* Public Working Draft