Brevsvar om säkringsredovisning


SRF har i ett brev till BFN ställt frågan om de företag som tillämpar BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag eller BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar får tillämpa säkringsredovisning på andra säkringsförhållanden än de som regleras i punkterna 11.7, 13.5 och 17.8 i dessa regelverk.

Av brevsvaret framgår att säkringsredovisning av andra säkringsförhållanden än de som har reglerats inte är tillåten.

Brevsvaret 

Alla BFN:s brevsvar finns under Skrivelser.