Bolagsverkets uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar


Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

I Bolagsverkets uppdrag ingår bl.a. att det ska genomföras i samarbete med BFN.

Regeringens pressmeddelande

Information om uppdraget på Bolagsverkets webbplats