Ändringar i regelverket om bokföring


Den 8 december 2017 beslutade BFN om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring.

Ändringarna i BFN:s allmänna råd och vägledning är en följd av ändringar i bokföringslagen och lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) vad gäller bl.a. bokföringsskyldighet för filialer och utomlands bosatta fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Ändringen gäller från den 8 december 2017.

Det allmänna rådet om ändring
Vägledningen

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.