Ändringar i regelverket Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet


BFN beslutade den 8 december 2017 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2004:2) och uttalandet om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet.

Ändringarna är en följd av tidigare ändringar i bokföringslagen.

Ändringarna gäller från den 8 december 2017.

Det allmänna rådet om ändring
Uttalandet

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.