Ändringar i regelverket Bokföring


Den 11 juni 2015 beslutade BFN genom det allmänna rådet (BFNAR 2015:1) om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2013:2) och vägledningen om bokföring.

Ändringen innebär att det förtydligas i punkt 3.5 att ordnade verifikationer är en förutsättning för att få senarelägga bokföringen. Efter ändringen har punkten följande lydelse: ”Bokföringen får senareläggas enligt punkterna 3.6–3.11 endast om verifikationerna i avvaktan på bokföring ordnas i takt med att de mottas eller sammanställs”.

Ändringen gäller från och med den 11 juni 2015.

Det allmänna rådet om ändring 
Vägledningen 

Senast beslutade redovisningsregler och beslutade ändringar finns under Redovisningsregler.