Ändring i K3 Årsredovisning och koncernredovisning


BFN beslutade den 14 februari 2019 om ändringar i vägledningen Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ändringarna är av redaktionellt slag till följd av att ny lag om ekonomiska föreningar har trätt i kraft.

Vägledning