Informationsskrifter

 


Bokföring, bokslut och deklaration - del 1


 
Broschyren ”Bokföring, bokslut och deklaration, del 1” beskriver och förklarar de regler som gäller för enskilda näringsidkares bokföring och förenklade årsbokslut.

I broschyren får du veta vad som får tas med i firman, hur den löpande bokföringen kan läggas upp samt hur ett förenklat årsbokslut upprättas.

Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 kan du ladda ner på Skatteverkets webbplats.

En tryckt version av broschyren (SKV 282) kan du få på Skatteverkets servicekontor eller beställa via Skatteverkets servicetelefon 020-567 000 (direktval 7617).

Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 på Skatteverkets webbplats


Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

"Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas" beskriver reglerna för när ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar samt viltvårdsområdes- och fiskevårdsområdesföreningar är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Informationsskriften 


Ideella föreningar m.fl. – Öppningsbalansräkning

"Ideella föreningar m.fl. – Öppningsbalansräkning" ger information om hur vissa tillgångar ska värderas i en öppningsbalansräkning i ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Informationsskriften