Redovisningskonsulter

Nej, BFN har inget ansvar för att granska det arbete som en redovisningskonsult utför. Redovisningskonsult är ingen skyddad titel och det finns ingen statlig tillsyn över redovisningskonsulter.

Det finns två branschorganisationer för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige, Srf konsulterna och FAR.

Srf konsulternas webbplats
FAR:s webbplats