Tillämpning

K2 Årsredovisning i mindre företag får tillämpas av mindre företag* med undantag av

  • mindre aktiebolag som är publika
  • mindre företag som är moderföretag i en större koncern*
  • mindre företag som är moderföretag i en mindre koncern* och som upprättar koncernredovisning (gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2016)

Regelverket får tillämpas av alla företagsformer utom enskilda näringsidkare.

Mer information finns i punkten 1.1 och kommentaren i vägledningen.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag


* enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen.

Ett moderföretag som upprättar koncernredovisning får inte upprätta årsredovisningen enligt K2 Årsredovisning i mindre företag. Det gäller oavsett om moderföretaget upprättar koncernredovisning frivilligt eller på grund av att årsredovisningslagen kräver det. Läs mer i punkten 1.1 och kommentar i vägledningen.

K2 Årsredovisning i mindre företag är inte ett regelverk för koncernredovisning.

Vägledningen K2 Årsredovisning i mindre företag