Fakturor

Detta är en fråga som inte BFN kan besvara då det inte regleras i bokförings- eller årsredovisningslagen.

BFN har bara uttalat sig om verifikationsnummer och verifikationsnummerserier, se kapitel 5 i BFN:s vägledning Bokföring.

I mervärdesskattelagen finns särskilda krav på vad en faktura ska innehålla, bl.a. krav på fakturanummer.

Vägledningen Bokföring 

BFN har inga särskilda regler om bokföring av fakturor. I bokföringslagen och BFN:s redovisningsregler finns bestämmelser om bokföring och arkivering av verifikationer. Reglerna finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vägledningen Bokföring