Bokföringsprogram

Nej, det finns inte något krav på att bokföringen ska ske i ett bokföringsprogram, det går lika bra bokföra manuellt.

BFN har tagit fram dagboksblad som kan användas vid manuell bokföring. Det går också bra att skapa egna dagboksblad eller köpa en kolumndagbok.

Det är inte tillåtet att bokföra i ett program där registreringen kan ändras i efterhand, till exempel Excel.

Dagboksblad

Nej, BFN kan inte hjälpa dig att välja ett bokföringsprogram.