Frågor och svar


Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden, se menyn till vänster.

I BFN:s 13 filmer om bokföring hittar du också kortfattad information om budget, verifikationer, löpande bokföring, årsbokslut/årsredovisning m.m.

13 filmer om bokföring

Hittar du inte svaret på din fråga, kan du kontakta oss. Nedan finns information om vilka frågor som vårt kansli svarar på och hur du kan ställa frågor till kansliet.

Vilka frågor svarar BFN:s kansli på?

 • Redovisningsfrågor, dvs. frågor om bestämmelserna i bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning.

 • Frågan besvaras bara om svaret följer av bestämmelserna i bokföringslagen, årsredovisningslagen eller BFN:s normgivning.

Vilka frågor svarar vi inte på?

 • Konteringsfrågor (eftersom bokföringslagen inte innehåller några bestämmelser om kontoplan och konton).

 • Skattefrågor, t.ex. om en utgift är avdragsgill och när moms ska redovisas i skattedeklarationen.

 • Frågor om tillsyn över redovisningskonsulter.

 • Frågor om revision och tillsyn över revisorer.

 • Civilrättsliga frågor, t.ex. frågor om avtal och bolagsbildning.

 • Straffrättsliga frågor, t.ex. om ett visst handlande är brottsligt eller inte.

 • Frågor som

  • förutsätter att sakförhållandena utreds,
  • rör bedömningar i det enskilda företaget eller
  • kräver en mer komplicerad rättslig bedömning.
 • Frågor som rör pågående rättsprocesser eller tvister mellan enskilda.

Hur kan du ställa frågor till oss?

Handläggare på vårt kansli svarar på redovisningsfrågor varje vardag.

E-postbfn@bfn.se

Telefon: 08-408 98 990, telefontid vardagar kl. 9.30–11.30

Post: Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 Stockholm

Fax: 08-21 97 88