Välkommen till Bokföringsnämnden

BFN är en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. BFN ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Aktuellt

K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i K2 Årsredovisning i mindre företag.

Ändringar i K2/K3 Årsbokslut

BFN beslutade den 6 december 2019 om ändringar i K2/K3 Årsbokslut.

Nya regler om bokföring i konkurs

BFN beslutade den 6 december 2019 om det nya allmänna rådet (BFNAR 2019:3) om bokföring i konkurs.

Får en fastighet som saknar taxeringsvärde skrivas upp enligt K2?

Under Frågor och svar finns nu svar på frågan om en fastighet som saknar taxeringsvärde får skrivas upp enligt K2.

Yttrande till Skatterättsnämnden

BFN beslutade den 25 oktober 2019 att lämna ett yttrande till Skatterättsnämnden om upplupet anskaffningsvärde.

Brevsvar om byte från K3 till K2, komponentuppdelning och avskrivningar

BFN har fått fråga om en bostadsrättsförening som valt att redovisa enligt K3 kan gå över till K2 och hur komponentuppdelningen och avskrivningarna påverkas vid övergången till K2.

Remiss bokföring i konkurs

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs.

Remiss redovisning av fusion

BFN beslutade den 19 juni 2019 att remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning.

K1 för handelsbolag – vad händer?

BFN beslutade vid sitt sammanträde den 3 maj 2019 att avvakta eventuella förenklingar i skattereglerna till följd av den så kallade januariöverenskommelsen innan nämnden går vidare med sitt arbete med K1 för handelsbolag.

Nya Frågor och svar

Under Frågor och svar finns nu frågor om swish-betalningar och om det så kallade primäravdraget för hyreshus.

Redaktionella ändringar i BFN:s normgivning

Till följd av ny och ändrad lagstiftning har redaktionella ändringar gjorts i vägledningen Gränsvärden och i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:3) om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

BFN publicerar 13 filmer om bokföring

För att underlätta för nya företagare och andra som vill lära sig om grunderna i bokföring har vi tagit fram filmserien 13 filmer om bokföring.

Länkar